Laat het nooit gebeuren dat je in vrijheid prijsgeeft wat wij tijdens vervolgingen nooit prijsgegeven zouden hebben. Dat is ons getuigenis van de opstandingskracht van Jezus Christus.

Serie

5 studies door Hoite Slagter, gehouden voor de Bijbelstudiegroep Westland in de periode februari t/m mei 2012.

Loading Player...