Dwalen kan iedereen, maar alleen dwazen volharden in hun dwaling
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

grasIk kom er steeds langs. Het groene grasveldje in mijn buurt is zoals overal door de extreme droge periode geelbruin geworden. Er is wel wat groen overgebleven. Onkruid! Hun groen steekt schril af tegen het verdorde gras. Er staan zelfs wat onkruidbloemen te bloeien. Met hun lange wortels vinden zij het dieper gelegen water voor groei en bloei. Voor het kort gewortelde gras is dit onmogelijk.

Telkens als ik er voorbij ga komt dit in mij op: het gras verdort, de bloem valt af … Dan bedenk ik de geestelijke waarheid hiervan. De mens is als gras. Hij komt tot bloei in zijn leven, maar de bloem valt af. David schreef: “De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer” (Psalm 103:15,16; Jesaja 40:7).bloem
Jesaja moest de gras-positie van de mens nadrukkelijk bekend maken. Hij schreef: “Een stem zegt Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld” (Jesaja 40:6).
We kunnen er niet onder uit. Alle vlees is gras. De natuurlijke mens is kort geworteld. Hij is een groene sterveling. Hij is onderhevig aan de natuurlijke orde van na de zondvloed: “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.” (Genesis 8:22) Hieraan is hij onderworpen. De hitte en droogte zullen het gras blijven verdorren.

Zit hij in een wanhopige positie? Dat niet. Dit verandert als hij een geestelijk mens wordt, een mens die Christus kent. Deze MENS was, met alle respect en hoogachting gezegd, ook een groene Sterveling. Zijn bloem viel af toen hij stierf aan het kruis. Echter, daarmee deed Hij de dood teniet en bracht door Zijn opstanding hét leven én de onvergankelijkheid aan het licht (2 Timotheus 1:10). Niet alleen voor Zichzelf, nee, juist voor alle groene stervelingen, geen grasspriet uitgezonderd.

Het komt erop aan dat het gras gelooft dat in Zijn bloem de zonden mee stierven, zo heel persoonlijk. Met dit geloof gaat men over tot de geestelijke orde. Hij wortelt daar, zijn korte wortelstatus wijzigt: “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging” (Kolossenzen  2:6, 7). Paulus kon het zo mooi zeggen: “opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent” (Efeze 3:17). We mogen in Zijn liefde onze wortels laten groeien tot in het eeuwige, onvergankelijke leven.

Uiteindelijk zal alles vergaan, op één ding na. “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig” ( Jesaja 40:8; 1 Petrus 1:24).


Is een verdere bevolkingsgroei in Nederland (tot wellicht 20 miljoen in 2060) gewenst?
Iedereen is een wereldburger en is welkom
Het is onze christenplicht iedereen welkom te heten
Nederland is al dichtbevolkt en er zijn grenzen aan wat we aankunnen
Alleen echte vluchtingen zijn welkom
Vluchtelingen zijn welkom, maar na beeindiging van het conflict kunnen zij terug
We moeten christenen opvangen, zij hebben verder geen veilige thuishaven

Agenda

 • 28 10
  samenkomst met Ronald Lammers 10:00 tot 11:30
 • 01 11
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
 • 28 10 - 01 11
 • 04 11 - 11 11
 • 18 11 - 25 11
 • 29 11 - 02 12
 • 09 12 - 16 12
 • 23 12 - 30 12
 • 06 01 - 10 01
 • 13 01 - 20 01
 • 26 01 - 27 01
 • 03 02 - 07 02
 • 10 02 - 17 02
 • 24 02 - 03 03
 • 07 03 - 07 03

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Kolossenzen 3:1-4
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.