Er zijn meer kijkers dan zieners!
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Straten van Jeruzalem

In het boek Jeremia kom je elf keer de uitdrukking ‘straten van Jeruzalem’ tegen. Het is een manier van zeggen van de profeet, die je elders in Gods woord niet vindt. Het staat alleen in zijn boek. De profeet bezingt hiermee niet de schoonheid van de stad, zoals in het lied: “let me take you by the hand and lead me through the streets of…. Nee. Integendeel. Jeremia heeft het over de zonden die in de heilige stad en in Juda werden gepleegd. Van Godswege was men opgeroepen tot een sight seeing en goed op te letten: “Trek rond door de straten van Jeruzalem, kijk toch en let op, zoek op zijn pleinen, of u iemand vindt, of er een is die recht doet, een die betrouwbaarheid nastreeft, dan zal Ik Jeruzalem vergeven.” (Jeremia 5:1) Waren er gelovigen die recht handelden en Gods gerechtigheid nastreefden? Kon je hen in de straten van Jeruzalem tegenkomen?
De afval van de HEERE liep de spuigaten uit. “Immers, het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, Juda, en u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van Jeruzalem, altaren om reukoffers te brengen aan de Baäl.” (Jeremia 11:13).

Jeruzalem We kennen de o zo tragische geschiedenis. Het volk werd in ballingschap gevoerd en Jeruzalem werd verwoest. Heel Jeremia gaat hierover.
Maar, er zijn hoopvolle beloften van God voor Jeruzalem. Dit gebeurt wanneer de ‘Spruit’, de Messias, Zich zal openbaren. Hij zal naar recht en gerechtigheid in het land handelen, (Jeremia 33:15). “In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.” (Jeremia 33:16) “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.” (Zacharia 8:3)

Hoe zal het dan zijn in de straten van Jeruzalem? De pleinen zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen.” (Zacharia 8:5) “Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd.” (Zacharia 8:4) Wat zal je in die straten nog meer zien? “ …dat dan koningen en vorsten, die op de troon van David zitten, door de poorten van deze stad naar binnen zullen komen, rijdend op wagens en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Dan zal deze stad voor eeuwig bewoond blijven.” (Jeremia 17:25) Het zal een drukte van belang worden in de stad van de grote Koning. Velen uit de volken zullen door de straten van Jeruzalem naar de tempel lopen, om de HEERE te aanbidden, “want zijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.” (Jesaja 56:7).

Ineke van Lieshout


Mijn voorkeur voor energievoorziening gaat uit naar (meerdere antwoorden zijn mogelijk):
Gas
Steenkool
Olie
Zonne-energie
Windenergie
Aardwarmte
Waterkracht
Kernenergie
Houtkachel
Anders

Agenda

 • 18 11
  samenkomst met Jan van der Hoek 10:00 tot 11:30
 • 25 11
  samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30
 • 18 11 - 25 11
 • 29 11 - 02 12
 • 09 12 - 16 12
 • 23 12 - 30 12
 • 06 01 - 10 01
 • 13 01 - 20 01
 • 26 01 - 27 01
 • 03 02 - 07 02
 • 10 02 - 17 02
 • 24 02 - 03 03
 • 07 03 - 10 03
 • 17 03 - 23 03
 • 24 03 - 24 03

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Kolossenzen 3:13-14
Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.