In 44 na Chr. stierf Herodes Agrippa een afschuwelijke dood. We lezen hierover in Handelingen 12. Hij moest de vrede handhaven tussen de Tyriërs en de Sidoniërs (Hand. 12:20). “En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen” (vers 21). Dit vond plaats in het grote amfitheater van Caesarea, op een meerdaags feest dat hij hield ter ere van de terugkeer van Keizer Claudius uit Brittannië  (2).

Zijn koninklijke kleed, waarin hij op de rechterstoel zijn gezag uitstraalde, was een ‘esthes’ (Grieks), een bijzonder kledingstuk, sierlijk en kostbaar. Josephes, de geschiedschrijver, zegt dat hij een witte zilverkleurige esthes droeg. Dit doet denken aan engelen gekleed in een esthes, een wit gewaad met een zilverachtige blinkende uitstraling, zoals je dit leest bij de beschrijving van de hemelvaart van de Heer. Ook de engel die aan Cornelius verscheen blonk er in (Hand. 1:10; 10:31).

De koninklijke esthes van Herodes Agrippa was dus een wit blinkend kleed, waarin hij nog beter uitkwam toen de ochtendzon erop scheen. Het leek wel bovennatuurlijk, zegt Josephus.
Zijn toespraak en uitstraling maakte grote indruk op de massa, waaronder hoogwaardigheidsbekleders. “Het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens” (Hand. 12:22)! Agrippa voelde zich zeer vereerd om God genoemd te worden. Maar, …! “Onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest” (Hand. 12:23 ). De engel, droeg hij ook een witte esthes? De straf die hij toebracht was zwaar. In de analen staat dat dit vreselijke sterfbed vijf dagen duurde.

Zat het in de familie om te showen met een esthes? Destijds vernederde zijn grootvader, Koning Herodes Antipas, de Messias met zo’n prachtige esthes. “En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem gehoond en bespot had, deed hij Hem een sierlijk (ltl. blinkend) gewaad (esthes) om en stuurde Hem terug naar Pilatus” (Luk. 23:11) (3).

De sierlijke esthes (4). Jakobus (halfbroer van de Heere Jezus), wees erop dat je in een sierlijke esthes niet beter bent dan iemand in arme kleding. “Een rijke man, gekleed in een sierlijke esthes verdient geen betere plaats in de synagoge dan de man in haveloze kleding” (Jak. 2:2, 3)! De Heere Zelf gaf een wijze raad: “Wees niet bezorgd, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?” (Matt. 6:25)

Ineke van Lieshout

Foto: Ruïne Poort Amphitheater Caesarea, Berthold Werner, Public domain, via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caesarea_maritima_BW_10.JPG

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Herod_Agrippa
2 https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/458
3 Pilatus deed de Heere ook een mantel om, (een clamus Gr.). Die was van purper, zeggen Mark 15:17, 20; Matt 27:28
4 De esthes komt zes keer voor in het Nieuwe Testament