zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
zondag 17 december 10:00 - 11:30 spreker Ronald Lammers
"Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren - Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK"