God bestaat niet. Hij leeft!

Hartelijk welkom

WELKOM bij de Evangeliegemeente van Jezus Christus te Oud-Beijerland.

We hopen dat je eenvoudig alle informatie kunt vinden die je zoekt en dat onze site helpt om meer te weten te komen over het geloof in de Here Jezus Christus.

Komende activiteiten/onder de aandacht

Bijbelstudiedag over "Omgaan met tegenslagen"

In ons leven krijgen wij vroeg of laat te maken met tegenslag. Dit kan op allerlei gebied het geval zijn. Verlies van baan, inkomen, gezondheid, geliefden, relaties, etc., het kan ons allemaal overkomen. Tegenslag kan ons bestaansgeluk ondermijnen, maar ook ons vertrouwen in God schaden.

Lees meer ...

De Bijbelstudiedag wordt gegeven door Sebastiaan de Graaf en vindt plaats op zaterdag 11 januari 2020.

De Efezebrief

In de Efezebrief lezen we over allerlei bijzondere waarheden met betrekking tot de gemeente van nu, het lichaam van Christus.
Wanneer de waarheden van de Efezebrief de basis zijn in je leven en wanneer je vervolgens ook op die basis blijft staan, is alles gewonnen!
Je krijgt een Bijbelse visie op Gods werk in deze tijd en op je positie in Christus.
Je leert om los te laten hoe je jezelf ziet en oog te krijgen voor hoe God je ziet.

De studies worden gegeven door Hoite Slagter voor Bijbelstudiegroep Westland in het seizoen 2019-2020.

Lees meer ...

Bijbelstudies bij jou in de buurt

Ben je op zoek naar een Bijbelstudie bij jou in de buurt, bekijk dan het kaartje met alle informatie.

Bijbelstudies in het land

 

Het bevat informatie voor het seizoen 2019-2020.

Het gebed van de Zoon

Het gebed van de Zoon

In de evangeliën lezen we diverse keren dat de Heere Jezus bidt. Dit is opmerkelijk. De Zoon van God in gebed tot Zijn Vader. Was dat nodig?


Lees meer ...

De Romeinenbrief

De Romeinenbrief

Bijbelstudies in het seizoen 2019-2020.

De volgende avond is donderdag 23 januari. De koffie staat klaar vanaf 19:30 uur. De spreker is Hoite Slagter.

De studies van het afgelopen seizoen kan je naluisteren.

Meer info ...

Samenkomst nu ook met zangdienst

Samenkomst nu ook met zangdienst

Vanaf 29 september is ook de zangdienst van de samenkomst te beluisteren. Dit op verzoek van diverse broeders en zusters.

De link naar de zangdienst is bij de betreffende preek te vinden.

Veel luisterplezier.

Lees een artikel

  • Esther - deel 05

    Het Bijbelboek Esther – Deel 5 – Esther 2 en 3 uit: AMEN 110, pagina 10 Sebastiaan de Graaf In dit vijfde artikel over het boek Esther staan wij stil bij de inhoud van het laatste deel van het tweede hoofdstuk en het eerste deel van het derde hoofdstuk van dit Bijbelboek (2:21-3:6). Waar waren wij gebleven? Nadat koningin Vasthi aan de kant is gezet, laat koning Ahasveros enige tijd later een bevel uitgaan om de mooiste meisjes uit het land te verzamelen, met als doel hier een nieuwe koningin...

Informatie

Onder informatie vind je gegevens over onze gemeente, het ontstaan, wat we geloven, waarom voor de sitenaam kaleo is gekozen en de route naar ons gebouw "His Place".
Daarnaast tref je info aan over de activiteiten en de agenda.
Bekijk ook eens de diverse organisaties waarmee we ons verbonden voelen en die we ondersteunen.

Van veel activiteiten worden geluidsopnames gemaakt, die later te beluisteren zijn via de optie gesproken Woord.

Om meer over God te weten te komen, is het nodig om de Bijbel te onderzoeken.
Onder het menu-item "Naast de Bijbel" bieden we studies en hulpmiddelen aan om je verder te helpen.
Hier tref je ook recensies aan van mooie boeken.

En niet te vergeten onze iniminies.

Een plaatje zegt soms meer dan woorden. Een Bijbelse atlas helpt je verder op weg om de Bijbel beter te begrijpen. Onder de downloads tref je ook verslagen aan van Bijbelstudiedagen en een aantal modules voor het Bijbelprogramma theWord.

In de Bijbel zijn namen nooit zonder betekenis.
Onder Namen vind je alle namen uit de Bijbel terug, met hun betekenissen en indien mogelijk met verwijzingen naar kaartjes waar je bijvoorbeeld de betreffende plaats, rivier, berg etc. kunt terugvinden.

Op onze site tref je de Bijbel aan in de Statenvertaling. 
Je kan je ook abonneren op een dagelijkse toezending van een tekst of een Bijbelgedeelte n.a.v. een Bijbelleesrooster.

Je bent van harte welkom tijdens een bijeenkomst in ons gebouw His Place. Heb je een vraag neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Onze missie

In onze gemeente ligt de nadruk op het onderzoeken van de Bijbel, het Woord van God. We geloven dat dit een "must" is voor iedere gelovige om zo steeds meer naar Hem toe te groeien in kennis en genade, daarom vind je veel Bijbelstudiemateriaal op onze site.

Daarnaast hebben we elkaar als broeders en zusters nodig om elkaar te bemoedigen, aan te scherpen, te helpen en een luisterend oor voor elkaar te hebben. We willen graag aan iedereen toeroepen (kaleo) dat "God de wereld alzo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16).

We praten hier graag met jou over door, bijvoorbeeld via mail, of kom eens langs in onze samenkomst, de deur staat open en de koffie staat klaar!