Aan het geluk hangt geen prijskaartje
 • 22 02
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 25 02
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 04 03
  samenkomst met Piet van der Lugt 10:00 tot 11:30
 • 11 03
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 22 02 - 11 03
 • 18 03 - 25 03
 • 01 04 - 19 04
 • 22 04 - 13 05
 • 17 05 - 03 06
 • 10 06 - 01 07
 • 08 07 - 08 07

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
De evangeliegemeente is organisator van Bijbelstudiedagen in Oud-Beijerland.

Deze dagen worden, in samenwerking met Stichting het Morgenrood, gehouden in ons gebouw "His Place" te Oud-Beijerland, je kunt de routebeschrijving op de site vinden.

De dagen vangen aan om 10:00 uur en eindigen om 14:30 uur. 

De indeling van de  dag is als volgt:

10:00 - 11:15 1e deel van de studie
11:15 - 11:30 pauze
11:30 - 12:30 2e deel van de studie
12:30 - 13:15 middagpauze; als u zelf uw lunchpakketje meeneemt, zorgen wij voor  drinken en een kopje soep
13:15 - 14:30 3e deel van de studie

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een nieuwsbrief, zodat je op de hoogte gehouden wordt van de geplande dagen.

Kijk voor meer informatie over andere bijbelstudiedagen in het land op de site van Het Morgenrood.

Beschikbare mp3-bestanden.
Van de bijbelstudiedagen zijn mp3-bestanden beschikbaar. Je kan deze vinden onder preken en Bijbelstudies en dan series - bijbelstudiedagen, zie deze link, ze zijn ook te beluisteren via deze pagina, bij de betreffende studie.

Het programma voor het seizoen 2018-2019

datum spreker onderwerp
13/10/2018 Job Ekhart thema wordt nog bekend gemaakt
26/01/2019 Peter Slagter thema wordt nog bekend gemaakt
23/03/2019 Hoite Slagter thema wordt nog bekend gemaakt


Het programma voor het seizoen 2017-2018

datum spreker onderwerp
24/03/2018 Hoite Slagter Een inleiding op het boek Daniel
Het boek Daniël spreekt veel gelovigen aan. Wie kent niet de profetie aangaande de jaarweken of de bekende geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil?
Tijdens deze studiedag beginnen we met een algemene inleiding op dit profetische boek en de schrijver zelf.
Als onderwerp waar we wat dieper op zullen ingaan, hebben we gekozen voor de droom van Nebukadnezar uit Daniël 2.
13/01/2018 Sebastiaan de Graaf Een inleiding op de Timotheusbrieven
Wie een nieuwe baan krijgt, moet daaraan goed voorbereid beginnen. De juiste opleiding en ervaring zijn belangrijk. Maar ook weten wat de functie inhoudt en wat er van je verwacht wordt, draagt er toe bij dat je goed je werk kan doen. Vervolgens is het ook prettig dat wanneer je het werk van iemand overneemt, de zaak goed overgedragen wordt. Zo gold het ook voor Timotheüs zo’n tweeduizend jaar geleden.
Eerst kreeg hij opdracht om een deel van Paulus’ taken over te nemen in Efeze. Later moest hij zelfs aan het einde van Paulus’ leven diens gehele bediening overnemen.
Dit viel niet mee voor Timotheüs omdat hij tamelijk jong en onervaren was. Gelukkig had hij veel kennis van de Schrift en ook de juiste instelling.
Zo kon hij uiteindelijk toch op een goede manier zijn werk oppakken.
Tijdens de Bijbelstudiedag willen wij aan de hand van de aan Timotheüs gerichte brieven stil staan bij de persoon van Timotheüs, zijn relatie met Paulus, de boodschap en taak die hij krijgt en de betekenis van de Tweede Timotheüsbrief als Paulus’ levenstestament.
Daarbij willen wij een koppeling maken naar wat de inhoud van deze brieven voor ons als gelovigen in deze tijd te betekenen heeft.
studie 1
Loading Player...

studie 2
Loading Player...

studie 3
Loading Player...

Bestanden:
Powerpointpresentatie Bijbelstudiedag 13/01/2018 Timotheusbrieven 1.0
(0 stemmen)
Het powerpoint-overzicht in pdf.
Datum 2018-01-13 Bestandsgrootte 2.33 MB Download 11 Download

Samenvatting Bijbelstudiedag 13/01/2018 Timotheusbrieven 1.0
(0 stemmen)
De uitgewerkte studie van deze dag van Sebastiaan de Graaf.
Datum 2018-01-13 Bestandsgrootte 401.94 KB Download 3 Download
07/10/2017 Peter Slagter Petrus: mens en apostel
Wie zich verdiept in het leven en het werk van Petrus, zal een enerverende tijd beleven. Simon Barjona, zoals zijn naam officieel luidt, was een bijzondere man. Iemand die het hart op de tong had, impulsief kon zijn in spreken en handelen, met een grote mond en een klein hartje. Een echt mens, zeg maar, met een hart vol liefde voor de Heer! En zeg nou zelf: wie kan zeggen dat hij samen met Jezus op het water heeft gelopen?
Net als Paulus neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is door de Heere in Zijn dienst gesteld en Hij heeft hem zelfs de sleutels van het Koninkrijk der hemelen gegeven. Voorwaar geen kleinigheid! Als hoofdman van ‘De Twaalf’ heeft hij als apostel een belangrijke taak gekregen in Gods plan met Israël.
We gaan zien wat de Bijbel over hem zegt, en ook wat hij zelf te vertellen heeft in zijn brieven.
studie 1
Loading Player...

studie 2
Loading Player...

studie 3
Loading Player...


Het programma voor het seizoen 2016-2017

datum spreker onderwerp
25/03/2017 Hoite Slagter De Drie-eenheid
Een moeilijk onderwerp! Het heeft in de kerkgeschiedenis al tot veel strijd geleid. We hopen in deze Bijbelstudiedag iets meer te ontdekken van Wie God is. Met vragen als: ‘Wat is Zijn Naam?’; ‘Hoe ziet Hij eruit?’ en ‘Als ik in de hemel kom, zie ik dan twee (of drie) Personen van de Godheid’. Het is goed om samen te bestuderen wat de Bijbel (Gods Eigen Woord!) ons leert over Wie Hij is. Daarbij is het belangrijk erachter te komen hoe bijvoorbeeld de Vader Zich tot de Zoon verhoudt.
studie 1
Loading Player...

studie 2
Loading Player...

studie 3
Loading Player...

Bijbelstudiedag: de Drie-eenheid, het wezen van God
(0 stemmen)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 25 maart 2017 gemaakt door Frans Voskamp.
Datum 2017-03-29 Bestandsgrootte 112.76 KB Download 62 Download
verzet naar 14/01/2017 Sebastiaan de Graaf Hoe verantwoorden we ons geloof
Wij leven in een tijd dat het christelijk geloof steeds meer onder druk komt te staan. Darwinisme en atheïsme gaan in toenemende mate samen op en moeten ons doen geloven dat alles vanzelf is ontstaan en dat Gods bestaan geen noodzakelijke voorwaarde is.
Wie in deze tijd nog in God gelooft, laat staan in de Bijbel, die loopt achter in zijn ontwikkeling en leeft in een soort sprookjeswereld, zo stelt men. 
Steeds meer mensen sluiten zich bij dit gedachtengoed aan. Zelfs binnen kerken en gemeenten is dit het geval. 
De vraag is hoe wij als gelovigen staande blijven tegenover dit zogenaamde wetenschappelijk onderbouwde denken. 
Hoe stellen wij ons op tegenover ongelovigen? Hoe gaan wij met hun argumenten om? Hoe leggen wij uit waar wij voor staan?
Kortom: Hoe verantwoorden wij ons geloof? Dat is waar wij tijdens deze Bijbelstudiedag stil bij willen staan..”
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Geloofsverantwoording - powerpoint
(0 stemmen)
De powerpoint van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 5.63 MB Download 81 Download

Geloofsverantwoording - uitwerking van de studie
(0 stemmen)
De volledige uitwerking van de Bijbelstudiedag "geloofsverantwoording" op 14/01/2017.
Datum 2017-01-14 Bestandsgrootte 446.52 KB Download 91 Download
08/10/2016   Job Ekhart Van Genesis tot Openbaring, van het begin tot het 'einde'
God is een werk begonnen, ZIJN werk, Gods plan. In Genesis lezen we van dat begin. In Openbaring lezen we waar het op uit komt.
De schepping van hemelen en aarde – Uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De roeping van Abraham, het begin van het volk Israël – Uiteindelijk een priestervolk, waardoor God tot alle mensen komt.
Het begin van de belofte van ‘Het Zaad’ – Uiteindelijk de Erfgenaam van alle dingen, waardig om het koningschap te ontvangen.
Het begin van Babel, de opstand tegen God – Uiteindelijk Babylon, dat ten onder gaat.
Genesis, het begin van Gods Woord – Openbaring, het zichtbaar worden van wat God  heeft uitgedacht.
De hele Bijbel spreekt  daarvan. Van begin tot eind.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Seizoen 2015-2016:
datum spreker onderwerp
10/10/2015  Peter Slagter  "Leven en verwachten"
Kolossenzen 3:1-4 is het uitgangspunt voor deze studiedag. In een paar verzen geeft Paulus weer wat het leven met en in Christus inhoudt. De apostel spreekt over allerlei ‘dingen’ die boven zijn en op aarde. Welke dingen zijn dat? En wat behelst dat (verborgen) leven van de gelovige en de (toekomst)verwachting daaraan gekoppeld. Kortom, een bijzonder onderwerp met bijzondere woorden voor bijzondere mensen!
Beluister de studies:
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...
09/01/2016  Sebastiaan de Graaf  "Het dilemma van de scheppingsgeschiedenis"
Tijdens deze Bijbelstudiedag hebben wij het over de vraag hoe wij tegen de scheppingsgeschiedenis uit Genesis aan moeten kijken. Daarbij staan wij onder andere stil bij het dilemma of de schepping nu wel of niet in zes dagen tot stand gekomen is. Ook hebben wij aandacht voor het idee dat er reeds voor onze schepping een wereld bestaan heeft die door de val van satan zou zijn vergaan. Hoe steekhoudend is deze zogenaamde restitutietheorie? De centrale vraag die door dit alles heenloopt is: Wat wil God ons in de eerste hoofdstukken van Genesis vertellen? Daarbij kunnen wij één conclusie nu alvast trekken: Gods handelen is doorgaans niet te doorgronden. Wij kunnen slechts verwonderen.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Studie 4
Loading Player...

Bijbelstudiedag het dilemma van de scheppingsgeschiedenis 1.0 POPULAIR
(1 stem)
Het verslag van de Bijbelstudiedag van 9 januari 2015 van Sebastiaan de Graaf.
Datum 2016-01-12 Bestandsgrootte 123.93 KB Download 333 Download

Schema behorend bij de bijbelstudiedag het dilemma van de scheppingsgeschiedenis 1.0 POPULAIR
(2 stemmen)
Het schema behorend bij de Bijbelstudiedag van 9 januari 2016 van Sebastiaan de Graaf.
Datum 2016-01-12 Bestandsgrootte 9.26 KB Download 268 Download
12/03/2016  Hoite Slagter De gebeden in Paulus' brieven
Aan de hand van dit thema willen we kijken in welke mate voor ons het gebed van belang is en hoe wij 'zouden moeten bidden'.
We beginnen met een algemene beschouwing over wat bidden is en spitsen dit toe op de (inhoud van) Paulus' gebeden in de late gemeentelijke brieven.
Studie 1
Loading Player...

Studie 2
Loading Player...

Studie 3
Loading Player...

Bijbelstudiedag oktober 2014
Bijbelstudiedag oktober 2014

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 9:2-2
Ik zal den HEERE loven met mijn ganse hart; ik zal al Uw wonderen vertellen.