God heeft wel de tijd gemaakt, maar over haast heeft Hij nooit gesproken
 • 21 01
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 25 01
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 28 01
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 04 02
  samenkomst met Peter Slagter 10:00 tot 11:30
 • 21 01 - 04 02
 • 11 02 - 25 02
 • 04 03 - 22 03
 • 24 03 - 08 04
 • 15 04 - 29 04
 • 06 05 - 20 05
 • 27 05 - 27 05

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ieder jaar neemt onze gemeente deel aan de actie voor onze Joodse broeders en zusters in de Oekraine en Wit Rusland voor wat betreft de kinderkampen.

De daad bij het Woord


”Want Macedonië en Achaje hebben goedgevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem … want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen te dienen” (Rom. 15:26,27).

Geliefde broeders en zusters,

In de afgelopen jaren kwamen wereldwijd veel Joodse mensen tot geloof in hun Messias. Het aantal Messiaanse gemeenten groeit gestaag. Maar vooral in Oost Europa ontmoeten onze veldwerkers talloze Joodse gelovigen, die in diepe armoede verkeren. Zij lijden gebrek aan goede voeding, medicijnen en kleding. Aan deze nood kunnen en willen wij niet voorbij gaan!

Dankzij de steun van verschillende Nederlandse gemeenten en individuele gelovigen kwamen in 1993 spontaan de eerste hulpacties op gang. De werkgroep IB Handreiking, waarvan wij deel uitmaken, coördineert deze hulpverlening.

Jakobus schreef al dat het niet goed is om na de prediking van Gods liefde tegen de armen te zeggen: ”Gaat heen in vrede en houdt u warm”. Wij zien deze materiële steun niet als hoofdtaak, maar als een onmisbare aanvulling op de verspreiding van Gods Woord.

De laatste jaren kregen wij als werkgroep vanuit diverse Messiaanse gemeenten in de Oekraïne en Wit Rusland de vraag of het mogelijk was om mee te helpen in de zomermaanden een kinderkamp te organiseren, waarin Bijbels onderwijs, stille tijd en leven uit geloof centraal staat.

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook de kinderen de Here Jezus leren kennen en de meeste ouders uit de Messiaanse gemeenten financieel niet draagkrachtig zijn, dragen wij, als de kas dat toelaat, ook iets bij aan de kinderkampen van de gemeenten aldaar en u kunt ons daarbij helpen.


Deel deze pagina via

Even een vraag

Heb je goede voornemens?

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Mattheus 6:20-21
Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.