Heb de moed niet hoogmoedig, maar ootmoedig te zijn

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ieder jaar neemt onze gemeente deel aan de actie voor onze Joodse broeders en zusters in de Oekraine en Wit Rusland voor wat betreft de kinderkampen.

De daad bij het Woord


”Want Macedonië en Achaje hebben goedgevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem … want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen te dienen” (Rom. 15:26,27).

Geliefde broeders en zusters,

In de afgelopen jaren kwamen wereldwijd veel Joodse mensen tot geloof in hun Messias. Het aantal Messiaanse gemeenten groeit gestaag. Maar vooral in Oost Europa ontmoeten onze veldwerkers talloze Joodse gelovigen, die in diepe armoede verkeren. Zij lijden gebrek aan goede voeding, medicijnen en kleding. Aan deze nood kunnen en willen wij niet voorbij gaan!

Dankzij de steun van verschillende Nederlandse gemeenten en individuele gelovigen kwamen in 1993 spontaan de eerste hulpacties op gang. De werkgroep IB Handreiking, waarvan wij deel uitmaken, coördineert deze hulpverlening.

Jakobus schreef al dat het niet goed is om na de prediking van Gods liefde tegen de armen te zeggen: ”Gaat heen in vrede en houdt u warm”. Wij zien deze materiële steun niet als hoofdtaak, maar als een onmisbare aanvulling op de verspreiding van Gods Woord.

De laatste jaren kregen wij als werkgroep vanuit diverse Messiaanse gemeenten in de Oekraïne en Wit Rusland de vraag of het mogelijk was om mee te helpen in de zomermaanden een kinderkamp te organiseren, waarin Bijbels onderwijs, stille tijd en leven uit geloof centraal staat.

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook de kinderen de Here Jezus leren kennen en de meeste ouders uit de Messiaanse gemeenten financieel niet draagkrachtig zijn, dragen wij, als de kas dat toelaat, ook iets bij aan de kinderkampen van de gemeenten aldaar en u kunt ons daarbij helpen.


Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 144:3-3
O HEERE! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het acht?