Ware woorden klinken niet mooi
 • 22 02
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 25 02
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 04 03
  samenkomst met Piet van der Lugt 10:00 tot 11:30
 • 11 03
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
 • 22 02 - 11 03
 • 18 03 - 25 03
 • 01 04 - 19 04
 • 22 04 - 13 05
 • 17 05 - 03 06
 • 10 06 - 01 07
 • 08 07 - 08 07

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De volgende organisaties worden vanuit onze gemeente ondersteunt zowel in gebed als op financieel gebied.
 

Naar de site van AmenAMEN (Online) Bijbelmagazine

Verschijnt  6x per jaar en bevat bijbelstudies en actuele onderwerpen. Amen kent geen vaste abonnementsprijs, maar is beschikbaar voor hen, die minimaal één keer per jaargang een gift overmaken.
Open Doors

Steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.  
Naar de site van WycliffeWycliffe

Bijbelvertaalwerk is voor Wycliffe de belangrijkste activiteit. Daarnaast wordt veel tijd aan taalkundig werk en alfabetiseringswerk besteed. Om dit alles mogelijk te maken zijn er allerlei ondersteunende diensten nodig. Dit maakt Wycliffe tot een van de meest veelzijdige zendingsorganisaties wat betreft variatie in beroepen en specialismen.
Ga naar de site van Trans World RadioTrans World Radio

TWR Ziet het als een opdracht van God om het Evangelie van Jezus Christus te vertellen aan hen die zonder hoop zijn. 
Gebroken harten te herstellen zoals ook staat in Jesaja 61. 
We willen hen die op zoek zijn naar de ware God kennis laten maken met de levende God en zijn Zoon Jezus Christus.
Het Morgenrood 

Het werk van Stichting Het Morgenrood heeft als doel Jezus Christus te verkondigen in geschreven en gesproken woord, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dit gebeurt door evangelisatie en toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer: Bijbelvakantiereizen, Bijbelstudieweekenden, -dagen en -avonden, evangelisatie, kinder- en jeugdkampen en -weekenden en uitgave van Bijbelstudiemateriaal.
Stichting Israël en de Bijbel

wil Joodse mensen hun eigen Boek, de Bijbel, teruggeven en Gods plan met Israël onder de aandacht van christenen brengen. Daarnaast verleent de stichting geestelijke en materiële hulp aan Messiaanse gelovigen in voornamelijk Oost-Europa. 
Wij geloven dat de rijkste zegen voor het Joodse volk ligt in het kennen van de Messias.

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Mattheus 16:15-16
Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.