Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK
  • 29 04
    samenkomst met David van Wijck 10:00 tot 11:30
  • 06 05
    samenkomst met Oby Vossema 10:00 tot 11:30
  • 13 05
    samenkomst met Jan van der Hoek 10:00 tot 11:30
  • 17 05
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
  • 29 04 - 17 05
  • 20 05 - 10 06
  • 17 06 - 08 07
  • 15 07 - 05 08
  • 12 08 - 02 09
  • 09 09 - 30 09
  • 07 10 - 07 10

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Johannes 6:51-51
Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.