De hoeveelheid angst is zo groot als alles waar je gehecht aan bent.
Priester Danneels

Woordenlijst

Obadja
werker, dienstknecht van de Here
Obal
afgestroopt, bladerloosvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Obed
werker, dienstknecht
Obil
opzichter van kamelen
Oboth
waterslang, pythons /NBG: Obot
Ochran
beproefd/ontroerd /NBG: Okran
Oded
herstellen, oprichten
Ofel
berg/heuvel, ook: gezwel/tumorkaart 8 bijkaartje (slecht te zien op het kaartje, ligt links van Berg der Ergernis)
Ofir
as/stof, ook mogelijk: overvloedeen vindplaats van goudook een persoonsnaamkaart 1 coordinaat G3d volkerenlijst: afstammeling van Sem
Ofni
betekenis onduidelijk, mogelijk beschimmeld
Ofra
jonge hindekaart 2 cordinaat B2c
Og
langnekkig, gigantisch
Ohad
samenvoegend, verenigd, ook mogelijk: deel, sympathieke
Ohel
tent
Ohola
haar (eigen) tent
Oholiba
mijn tent is in haar
Olijfberg
berg van de olijven/olijfbomenkaart 11 coordinaat C1/2
Olympas
geschenk van Olympus, hemels
Omar
welbespraakt, spreker/verteller
Omri
knecht van de Here
On
kracht/sterkte, rijkdom, ook een persoonsnaamkaart 12 coordinaat B1d
Onam
kracht/sterk
Onan
kracht/sterk
Onesiforus
voordeel aanbrengend, nut brengend
Onesimus
nuttig, voordelig
onnozel
zonder schuld
Ono
kracht/sterk
oorblazer
kwaadspreker
Oostpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
ootmoedigheid
nederigheid
Openbaring
Algemeen aangenomen wordt dat dit bijbelboek rond 96 na Christus geschreven is (door Johannes). Toch zijn er ook argumenten dat Openbaring mogelijk eerder geschreven is, al gedurende de Handelingentijd.Van allerlei zaken die in het eerste boek Genesis begonnen, wordt in Openbaring de afronding beschreven. Er liggen dan ook vele lijnen tussen deze beide bijbelboeken. De wederkomst van Christus staat centraal in dit bijbelboek, de officiele naam van dit boek luidt dan ook: Openbaring van Jezus Christus (hfdst. 1:1). Hierbij gaat het om openbaren in de zin van iets bekend maken, tegelijk gaat het in dit boek om de openbaring van Christus en alles wat daarmee samenhangt.Kerntekst: Zie, Ik maak alle dingen nieuw (hfdst. 21:5).
opperzangmeester
de bekwaamste muziekmeester
Oreb
raafook de steen waarop Oreb werd gedood
Oren
den, spar, pijnboom
Orion
dwaas, maar ook: sterkenaam van een sterrenbeeld
Ornan
vlug, handig, mogelijk ook: grote pijnboom
Orpa
jong hert
Othni
leeuw van God, ook: mijn sterkte is God /NBG: Otnielverkorte vorm van Othniel
Othniel
leeuw van God, ook: mijn sterkte is God /NBG: Otniel
Oude poort
een poort in de muur van Jeruzalemzie kaart 11 coordinaat A2b
Ozem
betekenis onduidelijk, mogelijk: de driftige of ik zal hen (doen) haasten /NBG: Osem
Ozias
(die) de Here versterkt /bekrachtigd /NBG: Uzzia
Ozni
goedhorend, ook mogelijk: mijn gehoor

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 144:3-3
O HEERE! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het acht?