De wet gaat over wat wij voor God moeten doen, het evangelie gaat over wat God doet voor ons in genade.
Maarten Luther
 • 29 04
  samenkomst met David van Wijck 10:00 tot 11:30
 • 06 05
  samenkomst met Oby Vossema 10:00 tot 11:30
 • 13 05
  samenkomst met Jan van der Hoek 10:00 tot 11:30
 • 17 05
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
 • 29 04 - 17 05
 • 20 05 - 10 06
 • 17 06 - 08 07
 • 15 07 - 05 08
 • 12 08 - 02 09
 • 09 09 - 30 09
 • 07 10 - 07 10

Woordenlijst

Naama
aangenaam, beminnelijk, welgevalligeen persoonsnaameen stad in Juda
Naaman
aangenaam, beminnelijk, welgevallig
Naara
meisje, dienstmaagd, jonge vrouw
Naaran
jeugdig
Naari
meisje, dienstmaagd, jonge vrouw /NBG: Naarai
Nabajoth
hoogten, hoge plaatsen /NBG: Nebajot
Nabal
dwaas, schurk/gemeen, onbetrouwbaar
Naboth
vruchten, voortbrengsel /NBG: Nabot
Nachbi
verborgen
Nachon
gevestigd/opgericht, vastgesteld /NBG: Nakon
Nachor
hard ademend, snurkend, snuivend/briesend
Nadab
royaal, mild/overvloedig
Naema
aangenaam, beminnelijk, welgevallig /NBG:Naama
Nafath-dor
hoogten van Dor = geslacht/generatie, ook: woning /NBG: de heuvelstreek van DorDor kaart 2 coordinaat A2b
Nafis
vernieuwd, verfrissing
Nafoth-dor
hoogten van Dor = geslacht/generatie, ook woning /NBG: de heuvelstreek van DorDor kaart 2 coordinaat A2b
Nafthali
mijn worsteling/strijd / NBG: Naftaliook een persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B1/2
Naftuchieten
betekenis onbekendeen Egyptisch volkvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Naggai
glans, heerlijkheid, verlichtend
Nahalal
weide, dezelfde naam als Nahalol
Nahaliel
vallei/dal van God /NBG: Nachaliel
Nahalol
weidezelfde plaats als Nahalal
Naham
troost, vertroosting /NBG: Nacham
Nahamani
medelijdend, vertroostend /NBG: Nachamani
Naharai
snurker, hij die briest /NBG: Nachrai
Naharoth
meisje, dienstmaagd, jonge vrouw /NBG: Naarat
Nahas
slang /NBG: Nachas
Nahasson
tovenaar /NBG: Nachson
Nahath
rust, vrede /NBG: Nachat
Nahesson
tovenaar /NBG: Nachson
Naho
rust /NBG: Nocha
Nahor
hard ademend, snurkend, snuivend/briesend /NBG: Nachor
Nahrai
snurker, hij die briest /NBG: Nachrai
Nahum
medelijdend, vertroostend, vertroosting, trooster, troost
Nain
schone velden, of: liefelijk, schoonheidkaart 2 coordinaat B2a
Najoth
woningen, woonplaatsen /NBG: Najot
Naomi
mijn liefelijkheid/welgevalligheid /NBG: Noomi
Narcissus
bedwelmende geur
Nathan
gever, mogelijk gegevene, gift /NBG: Natan
Nathan-melech
geschenk van de koning /NBG: Netanmelek
Nathanael
gegeven door God, gave van God / NBG: Natanael
Nathaneel
gave/geschenk van God /NBG: Netanel
Naum
medelijdend, vertroostend, vertroosting, trooster, troost /NBG: Nahum
Nazaret
geheiligd, afgezonderd, ook: spruit, scheutkaart 10 coordinaat B3a 59
Nazareth
geheiligd, afgezonderd, ook: spruit, scheut / NBG: Nazaret
kaart 10 coordinaat B3a 59
Nea
beving/trilling, schok
Neapolis
nieuwe stadkaart 14 coordinaat C1d
Nearja
(dienst)knecht van de Here
Nebai
voorspoedig/welvarend
Nebajoth
hoogten, hoge plaatsen /NBG: Nebajotook een volk in Jesaja 60:7 kaart 15 coordinaat B2c
Neballat
waarschijnlijk: verborgen dwaasheid, mogelijk ook: hij verwekte tot leven
Nebat
gezichtspunt, aanblik
Nebo
hoogteeen berg zie kaart 2 coordinaat B3been stad in Rubeneen stad in Judaeen persoonsnaamuitlegger, voorspellereen afgod van de Babyloniers (mogelijk Mercurius)
Nebu
uitlegger, voorspeller /NBG: Neboeen afgod van de Babyloniers (mogelijk Mercurius)
Nebukadnezar
prins van de god Nebo = uitlegger, voorspeller (afgod van de Babyloniers) /NBG: Nebukadnessar
Nebukadrezar
prins van de god Nebo = uitlegger, voorspeller (afgod van de Babyloniers) /NBG: Nebukadressar
Nebuschazban
aanbidder van Nebo (Mercurius) /NBG: Nebusazban
Nebuzaradan
Nebos prins en heerNebo = uitlegger, voorspeller, afgod van de Babyloniers
Nechiloth
/NBG: bij fluitspel
Nechlamiet
mogelijk: dromer /NBG: Nechelamieteen aanduiding
Necho
betekenis onduidelijk, mogelijk de lamme /NBG: Neko
Nedabja
edelmoedig van de Here
Nefeg
spruit, voortbrengsel
Nefthoah
openend /NBG: Neftoach
Neftoah
openend /NBG: Neftoach
Nefusim
waarschijnlijk: uitbreiding /NBG: Nefussim
Nefussim
waarschijnlijk: uitbreiding
Neginoth
mogelijk een snaarinstrument /NBG: bij snarenspel
Nehemia
vertroosting van de Here
Nehiel
mogelijk: bewogen door God, wellicht ook: woonplaats Gods /NBG: Neiel
Nehum
medelijdend, troost /NBG: Nechum
Nehusta
van koper (metaal) /NBG: Nechusta
Nehustan
(koper) van metaal /NBG: Nechustannaam voor de koperen slang
Nekoda
gemerkt/getekend, gespikkeld
Nemuel
waarschijnlijk: besnijdenis van God, besneden door God
Ner
lichtdrager, kandelaar, kaars/lamp, ook: voorspoed, geluk
Nereus
wellicht Griekse vorm van Ner (licht/lamp), wellicht ook klomp
Nergal
betekenis onduidelijk, mogelijk draaiend/bewegend lichteen afgodennaam, de afgod van de dood/gloeiende middagzon (mogelijk: Mars)
Neri
lamp, licht, kaars
Nerija
licht van de Here /NBG: Neria
Nethaneel
gave/geschenk van God /NBG: Netanel
Nethanja
gave/geschenk van de Here /NBG: Netanja
Nethinim
overgegevenen, toegewijden /NBG: tempelhorigen
Netofa
afdruipsel, destillaat (van Mirre)
Neziah
uitmuntend, vooraanstaand /NBG: Nesiach
Nezib
pilaar, standbeeld, ook garnizoen /NBG: Nesib
Nibhaz
mogelijk: Nebo, de ziener, mogelijk ook: de blaffer /NBG: Nibchazeen afgodennaam
Nibsan
zachte bodem/grond
Nicanor
overwinnaar / NBG: Nikanor
Nicodemus
overwinning van het volk / NBG: Nikodemus
Nicolaus
overwinnaar van het volk / NBG: Nikolaus
Niger
zwarte, neger
nijl
rivier, stroomNijl komt in de Staten Vertaling niet voor, maar wordt aangeduid met de rivierkaart 1 coordinaat E3/4/5
Nikopolis
overwinnende stad, of: stad der overwinningkaart 14 coordinaat C2a
Nimra
zuiver water, springend water
Nimrim
zuiver water, springend waternaam van een rivier
Nimrod
rebel/opstandeling, ook: laten wij opstandig zijn/rebellerenkaart 1 coordinaat F2d volkerenlijst: afstammeling van Cham
Nimsi
uitgetrokken, gered
Nineve
waarschijnlijk woningkaart 15 coordinaat C1d
Nisan
maand maart/april (1e maand)betekenis onduidelijk, mogelijk: hun vlucht
Nisroch
waarschijnlijk (grote) arend /NBG: Nisrokeen afgodennaam
No
waarschijnlijk: stad, tempel/woningde Egyptische stad Thebekaart 1 coordinaat E3a
Noa
bewegelijk, beweging
Noach
rust
Noadja
ontmoeting met de Here
Nob
hoogte, hoge plaats, mogelijk ook voorzegging
Nobah
geblaf /NBG: Nobachhet vroegere Kenat, een stad
Nod
omzwerving, ballingschap
Nodab
nobel/edel
Noe
rust /NBG: Noach
Nof
betekenis onduidelijk, mogelijk: aanwezigheid, of haven/poort van goede mensen/gezegendenkaart 12 coordinaat B2b
Nofat
(ruk)wind, windstoot /NBG: Nofach
Nogah
helderheid, groot stralend licht /NBG: Noga
Noha
bewegelijk, beweging /NBG: Noa
Non
vis (Aramees), ook: voortdurend, blijvend /NBG: Nun
Nun
14e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: vis (Aramees), ook: voortdurend, blijvendgetalswaarde 50ook een persoonsnaam
Nymfas
bruidegom /NBG: Nymfa

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Romeinen 6:7-7
Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.