Voor geloven is een diploma niet vereist, alleen vertrouwen

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
naam betekenis
Amalekieten betekenis onduidelijk; mogelijk: op winstbejag uit; een volk dat oplikt of uitput; dalbewoner 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat B4
Ammonieten afkomstig van Ammon = uit/van het volk/verwantschap 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C3b/D2b/D3a 
Amorieten een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C2a/c 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Askenaz zo is het vuur verspreid; verspreid vuur 
kaart 1 coordinaat F1d/F2b  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
ook een persoonsnaam in Genesis 10:3 en 1 Kronieken 1:6 
Assur een stap of gelukkige, zie ook Assyrie 
ook een volk kaart 1coordinaat F2  
volkerenlijst: afstammeling van Sem 
ook een stad kaart 14 coordinaat F3a
Avieten afkomstig uit Awwa = omverwerping; ruine/puinhoop /NBG: Awwieten 
een niet-Israelitische volken 
kaart 7 coordinaat B3b
Avvieten afkomstig uit Awwa = omverwerping; ruine/puinhoop /NBG: Awwieten 
een niet-Israelitische volken 
kaart 7 coordinaat B3b
Cafthorieten een ronde knop /NBG: Kaftorieten 
een volk waarschijnlijk op Kreta 
kaart 1 coordinaat D2  
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Caftorieten een ronde knop /NBG: Kaftorieten 
een volk waarschijnlijk op Kreta 
kaart 1 coordinaat D2  
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Chitteer afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittier 
kaart 1 coordinaat E2c  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Chitteers afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittier 
kaart 1 coordinaat E2c  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Chittieten afkomstig uit Chittie (NBG: Kittim) een gebied op Cyprus /NBG: Kittier 
kaart 1 coordinaat E2c  
volkerenlijst: afstammeling van Jafeth 
Edomieten Edom = rood 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C4
Emieten Emiet = geduchten; afgoden 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C3d  
naam van reuzen 
Emmanuel God is met ons /NBG: Immanuel 
komt alleen voor in Jesaja 7 vers 13 en Mattheus 1 vers 23
Enakieten afkomstig van Enak = langnekkig 
zij waren reuzen 
Ferezieten afkomstig van Periz (gescheiden) /NBG: Perizzieten 
een niet-Israelitisch volk
Filistijnen afkomstig uit Filistea 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat B3b 
volkerenlijst: afstammeling van Cham 
Gammadieten stoutmoedige krijgers 
een aanduiding
Gesur brug 
kaart 8 coordinaat C4b
Gesuri afkomstig van Gesur /NBG: Gesur = brug 
kaart 8 coordinaat C4b
Gezur brug /NBG: Gesur 
kaart 8 coordinaat C4b
Girzieten afgescheidenen /NBG: Gizrieten
Hethieten afkomstig van Chet = angst; vrees 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 C3a/c 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Hevieten dorpbewoner /NBG: Chiwwieten 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C2c 
Horieten afkomstig van Chori = grotbewoner /NBG: Chorieten 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C4
Jebusieten afkomstig uit Jebus = platgetreden plaats (een naam voor Jeruzalem) 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C3a 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Jeschurun de rechtvaardigen/oprechten; ook: wezenlijk rechtvaardig 
symbolische naam voor Israel
Kanaanieten afkomstig uit Kanaan = laag; ook mogelijk: koopman 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat B2b/d B3b 
volkerenlijst: afstammeling van Cham
Kenieten afkomstig van Kenan (= speermaken; wapensmid), of mogelijk van Kain 
kaart 7 coordinaat C3c
Letusieten gescherpt; scherp
Leummieten (voor de) volkeren
Midianieten afkomstig van Midian = strijd; twist /NBG: Midjanieten 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 1 coordinaat E2c/E3b  
Moabieten afkomstig van Moab = water van de vader, ook nageslacht van de vader 
een niet-Israelitisch volk 
kaart 7 coordinaat C3d
Nodab nobel/edel
Parthers betekenis onbekend; wellicht: onderpand /NBG: Parten 
afkomstig uit Parthie
Peloniet een zekere (man); ene 
een aanduiding
Refaieten afkomstig van Rafa = de rustige; genezer; ook: reus 
naam van reuzen 
Scyth afkomstig uit Scythie (betekenis onbekend; wellicht: ruig) /NBG: Skyth
Soa hulpkreet 
naam van een volk
Tarpelieten waarschijnlijk: het gebied over de rivier; misschien: afkomstig van Tripolis /NBG: van het gebied over de Rivier 
een volksaanduiding
Zamzummieten zij die neurien/gerucht maken; ook: samenzweerders 
naam van reuzen
Zuzieten waarschijnlijk: bewegers; rondtrekkers 
kaart 7 coordinaat C2b

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 145:8-8
Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.