Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
naam betekenis
Abana verbond; mogelijk ook: steenachtig 
naam van een rivier 
kaart 13 coordinaat B3a
Arnon brullend; bulderend; haastend (een stroom en zijn gebied) 
kaart 2 coordinaat B3d 
beek der wilgen /NBG: de Wilgenbeek 
een rivier 
kaart 2 coordinaat B3d
Besor koel/koud 
kaart 2 coordinaat A3c
naam van een beek
Bethesda huis van barmhartigheid /NBG: Betesda 
kaart 11 coordinaat B1c
Chebar lang geleden; in een verleden /NBG: Kebar 
naam van een rivier
Esek strijd -> naam van een put in Genesis 26:20 
verdrukking -> persoonsnaam in 1 Kronieken 8:39 
Eufraat zoet water; ook vruchtbaar water 
kaart 15 coordinaat C2   
ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7
Farpar snel/vlug /NBG: Parpar 
naam van een rivier 
kaart 13 coordinaat B3a
Frath zoet water; ook vruchtbaar water /NBG: Eufraat 
kaart 15 coordinaat C2   
ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7 
Gozan afgesneden 
naam van een rivier in 2 Koningen 17:6; 18:11 en 1 Kronieken 5:26 
naam van een stad in 2 Koningen 19:12 en Jesaja 37:12
grote zee kaart 1 coordinaat C2/D2   - Middellandse Zee
Habor verbinding; mogelijk ook sterk /NBG: Chabor 
een rivier in 2 koningen 17:6 en 18:11 
een plaatsnaam in 1 Kronieken 5:26
Jabbok uitgietend; verspreidend 
kaart 2 coordinaat B2d 
Jordaan stromend, rivier, afdalend<br />
kaart 2 coordinaat B2/3 
Kedron vol zwartheid; troebel; dik / NBG:Kidron 
kaart 2 coordinaat B3a
Kedumin alouden, dit woord houdt verband met oosten  /NBG: de aloude 
naam van een beek
Kidron vol zwartheid; troebel; dik; ook: Kedron /NBG:Kidron 
kaart 2 coordinaat B3a
naam van een beek
Kison draaiend; kronkelend 
naam van een rivier 
kaart 2 coordinaat B2a 
Krith scheiding /NBG: Kerit 
naam van een beek 
kaart 2 coordinaat B2d 
nijl rivier; stroom 
Nijl komt in de Staten Vertaling niet voor, maar wordt aangeduid met de rivier 
kaart 1 coordinaat E3/4/5
Nimrim zuiver water; springend water 
naam van een rivier
Rode zee de zee van het zeewier / zie ook schelfzee 
kaart 12 coordinaat C2/D2
Rogel voller; iemand die stof vervilt 
naam van een fontein 
kaart 10 in overzicht Jeruzalem in de dagen van Christus omwandeling op aarde  59
Salmone vrede; wellicht ook: bekleed 
kaap Salmone 
kaart 14 coordinaat D2c 
Schelfzee de zee van het zeewier, zie ook Suf en Rode zee 
kaart 12 coordinaat C2/D2
Sichor zwart; troebel; waarschijnlijk de Nijl 
Sichor-libnath zwartheid van de maan; zwartheid van wittigheid; zwarte maan /NBG: Sichor-Libat 
een rivier in Aser
Sihor zwart; troebel /NBG: de Nijl /NBG: Sichor 
Siloa uit-/weggezonden /NBG: Siloach 
naam van een fontein
Siloam uit-/weggezonden /NBG: Siloach 
naam van een fontein
Sira terugdeinzing 
naam van een bron
Sitna aanklacht; beschuldiging 
naam van een waterput 
Sorek uitgelezen/voortreffelijke wijn 
naam van een beek 
kaart 2 coordinaat A3b 
Syrtis zandbank /NBG: Syrte 
naam van een zandbank
Ulai (mijn) sterke/eerst belangrijkste; mogelijk ook: drabbig water 
naam van een rivier 
kaart 15 coordinaat D5d
Zered snoeisels; fijne takjes; twijgjes; mogelijk ook: prachtige bomengroei; wilgenbeek
Zoutzee zee van het zout = de Dode zee 
kaart 2 coordinaat B3

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 145:8-8
Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.