Dwalen kan iedereen, maar alleen dwazen volharden in hun dwaling

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
naam betekenis
Afarsathchieten
Afarsechaieten
zij die delen /NBG: ambtenaren
Alamoth op de (wijze van) maagden/jonkvrouwen; hooggestemd; met vrouwenstemmen /NBG: hoog-gestemd; de jonkvrouwen
Alsem bitter 
naam van een ster
Ariel leeuw van God /NBG: vuurhaard 
symbolische naam voor Jeruzalem in Jesaja 29:1,2,7 
een gedeelte van het altaar in Ezechiel 43:15 en 16 
een leraar in Ezra 8:16
Behemoth van: sprakeloos zijn /NBG: nijlpaard 
benaming van een wild beest; een kolossaal viervoetig dier
Cadkod karbonkel/almandiet /NBG: robijnen
Candace vorst van dienaren /NBG: Kandake 
naam van een dynastie van Ethiopische koninginnen
Cub doorn; stekel /NBG: Kub 
een volksnaam
Didymus tweeling(broer) 
een bijnaam
Eliel-Hammahavim de levenden /NBG: Machawiet
Epikureische behorend tot de sekte van de wijsgeer Epicurus (betekenis mogelijk: helper/verdediger)
Gabbatha verhoging/hoogte; ook: kale plek op het hoofd /NBG: Gabbata 
een aanduiding
Gabisch kristal /NBG: kristal 
een aanduiding
Galgal wiel; rad; wervelwind /NBG: werveling 
een aanduiding
Hammahavim de levenden /NBG: Machawiet
Harel waarschijnlijk: leeuw van God; held; mogelijk ook: berg van God /NBG: vuurhaard 
naam van een altaar
Hasmal gepolijst brons /NBG: metaal 
aanduiding
Hattirsatha excellentie /NBG: stadhouder
Huzab het werd geregeld/vastgesteld /NBG: het is beslist
Jasubilehem hij keert zich tot het brood /NBG: Jasubi-Lechem 
aanduiding
Libertijnen vrijgelatenen; vrijgemaakten
Mazzaroth verspreiders/verstrooiers; de dingen die uitgespreid zijn /NBG: tekens van de dierenriem
Mehunim woningen; verblijfplaatsen /NBG: Meunim
Meonenim helderzienden/waarzeggers; occultisten /NBG: waarzeggers 
naam van een terebint
Messias Gezalfde, zie ook Christus 
komt 2 maal in het Oude Testament voor: Daniel 9:25,26 en 2 maal in het Nieuwe Testament: Johannes 1:42; 4:25 
een titel, geen naam! 
Meunim woningen; verblijfplaatsen, zelfde als Meuniet
Nechlamiet mogelijk: dromer /NBG: Nechelamiet 
een aanduiding
Nehustan (koper) van metaal /NBG: Nechustan 
naam voor de koperen slang
Nethinim overgegevenen; toegewijden /NBG: tempelhorigen
Orion dwaas; maar ook: sterke 
naam van een sterrenbeeld
Pannag delicatesse /NBG: Mirre 
aanduiding
Parbar buitenwijk /NBG: bijgebouw
Parvarim woonstede /NBG: bijgebouwen
Rab-mag bewindvoerder?
Rab-saris hoofd van de eunuchs /NBG: hofmaarschalk 
aanduiding
Rahab arrogantie; trots; snoeverig; sterkte 
een symbolische naam
Sarsechim betekenis onduidelijk; mogelijk: vorst; vorst van de eunuchs
satan tegenstander; vijand; beschuldiger; lasteraar
Scheminith wellicht een achtsnarige lier
Schoham onyx/sardonyx /NBG: chrysopraas
Stoische zuilengang; van de zuilengalerij /NBG: Stoicijns 
aanduiding van een groepering
Sulammith vreedzaam; vredig /NBG: Sulammitische 
een aanduiding
weg van Sur kaart 2 coordinaat A4a 
Zebaim gazellen /NBG: Hassebaim
Zelotes ijveraar; vol ijver /NBG: Zeloot 
een aanduiding
Zevengesternte opeenhoping /NBG: Pleiaden 
naam van een sterrenbeeld

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 145:3-3
Gimel. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.