Wat is een mens zonder De Mens?

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
naam betekenis
Anamelech mogelijk: goddelijke gemalin van de koning; wellicht ook: wolkenkoning /NBG: Anammelek 
een afgodennaam
Asima een bok of geit zonder haar; wellicht ook: hemel (Perzisch) 
een afgodennaam
Astoreth betekenis mogelijk: koningin des hemels /NBG: Astoret en Astarte 
een Fenicische afgodennaam
Baal heer (in de betekenis van bezitter) 
een afgod 
een persoonsnaam in 1 Kronieken 5:5 en 1 Kronieken 8:30, 9:36 
een plaatsnaam in 1 Kronieken 4:33
Baal-berith heer van het verbond /NBG: Baal-Berit 
een afgodennaam
Baal-zebub heer van de vliegen 
een afgodennaam
Bel heer; meester 
een Assyrische afgodennaam
Belial waarschijnlijke betekenis zonder nut; nutteloos; waardeloos /NBG: snood; nietswaardig; verderf; niets 
naam van een afgod
Belials waarschijnlijke betekenis zonder nut; nutteloos; waardeloos /NBG: snood; nietswaardig; verderf; niets 
naam van een afgod
Berith god van het verbond /NBG: El-Berit 
afgodennaam
Chemarim afgodenpriesters; overspeligen /NBG: afgodpriesters, afgodendienaren
Dagon grote vis 
een afgodsnaam
Diana betekenis onduidelijk; mogelijk: volledig licht; stroom bedwongen /NBG: Artemis 
een afgodennaam
Jupiter betekenis onbekend; wellicht: een vader van hulp /NBG: Zeus 
een afgodennaam; God van de donder
Kamos onderwerper /NBG: Kemos 
een afgodennaam
Kamoz onderwerper /NBG: Kemos 
een afgodennaam
Kastor en Pollux tweelingzonen van Zeus (sterrenbeeld Gemini = tweelingen) /NBG: Dioskuren 
een afgodennaam
Kijun gevormd/gemodelleerd; beeld /NBG: Kewan 
een afgodennaam
Mammon geld; geldgod 
een afgodennaam
Mauzzim krachten; sterken /NBG: der vestingen
Melecheth Koningin /NBG: koningin des hemels 
een afgodennaam
Mercurius Hermes; Mercurius /NBG: Hermes 
ook: een gelovige in Rome
Merodach opstandig; of: god van de opstand /NBG: Merkodak 
een afgodennaam
Milchom koning/heerser /NBG: Milkom 
de god van de Ammorieten 
een afgodennaam
Molech
Moloch
koning; heerser /NBG: Moloch 
dit is een afgodennaam
Nergal betekenis onduidelijk; mogelijk draaiend/bewegend licht 
een afgodennaam; de afgod van de dood/gloeiende middagzon (mogelijk: Mars) 
Nibhaz mogelijk: Nebo, de ziener; mogelijk ook: de blaffer /NBG: Nibchaz 
een afgodennaam
Nisroch waarschijnlijk (grote) arend /NBG: Nisrok 
een afgodennaam
Peor kloof; wijde opening 
een afgod uit Moab 
een berg in Moab 
Sukkoth Benoth hutten/tenten van de dochters /NBG: Sukkot-Benot 
een afgodennaam
Tartak waarschijnlijk vorst/held der duisternis 
een afgodennaam
Thofeth
Tofeth
spuug, dat met verachting gespuwd wordt /NBG: Tofet 
een naam voor afgoderijplaats (ter verering van Moloch=Koning; heerser) in het dal Ben-Hinnom 
een brandstapel (NBG) in Jesaja 30:33

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 145:3-3
Gimel. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.