Een glimlach is de kortste afstand tussen twee mensen

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
gegevens wereldgeschiedenis

Een recensie

De wereldgeschiedenis in een notendop
Jan van Oudheusden
ISBN 978-90-8564-276
184 blz.
harde kaft
opgenomen 22/06/2013
inhoud De achterflap vermeldt:
Wat hebben de oude Grieken bijgedragen aan de westerse beschaving? Waardoor ging het Romeinse Rijk ten onder? Welke rol speelde de Kerk in de Middeleeuwen? Wat was het geheim van de welvaartsgroei van onze Gouden Eeuw? In hoeverre bouwde de Verlichting voort op de Renaissance? Wat bleef hangen van de schoksgewijze veranderingen tijdens de Franse Revolutie en Napoleon? Hoe ontwikkelden industrie en welvaart zich in de negentiende eeuw? Hoe kon de afloop van de Eerste Wereldoorlog de kiemen van de Tweede Wereldoorlog al in zich dragen? Waardoor ontstond het conflict in het Midden-Oosten? Wat waren de gevolgen van het "wonderjaar" 1989?
De wereldgeschiedenis in een notendop geeft een antwoord op deze en vele andere vragen. De historicus Jan van Oudheusden schetst de hoofdlijnen van de wereldgeschiedenis, van de prehistorie tot het jaar 2000. Het boek is overzichtelijk opgebouwd en prettig leesbaar geschreven. Er worden veel dwarsverbanden gelegd en vergelijkingen getrokken door de tijd heen. Zo ontstaat een handig naslagwerk, bestemd voor ieder die zijn historische kennis wil opfrissen.
  Jan van Oudheusden schrijft in een bondige stijl en neemt je mee van de prehistorie tot de recente gechiedenis. Je ziet in een kort tijdsbestek de geschiedenis vanuit de hele wereld aan je voorbij trekken. Mooi om verbanden te zien en inderdaad bestemd om je geheugen op te frissen. Je ziet de eerbied voor de Schepper die er eeuwen lang was (al dan niet opgelegd) met de verlichting verdwijnen en de mens (met zijn wetenschap en ongebreideld optimisme in de maakbaarheid van deze wereld) de maat van alle dingen worden.
Ik mis in dit boek eigenlijk een uitklapvel met de geschiedenistermen. Wat betekent bourgeoisie, wat was ook al weer de renaissance en de verlichting, waar komt barok vandaan? etc. Dat zou het boek nog meer af hebben gemaakt en als naslagwerk meer waarde hebben gegeven.
Ik heb dit boek in rap tempo gelezen en ... mijn geheugen is weer opgefrist.

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 145:8-8
Cheth. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.