Bij het bijbellezen moeten we aanschuiven bij de eerste lezers. Wat hoorden zij?

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
gegevens tweesteden

Een recensie

Twee Steden
Fik Meijer
ISBN 978-90-253-01248 / NUR 683
360 blz.
hardcover
opgenomen 29/07/2015

Prijs € 19,95

inhoud De flap vermeldt:

In 330 stichtte keizer Constantijn een nieuwe stad: Constantinopel. Al snel werd die stad `het nieuwe Rome genoemd. Vaak wordt beweerd dat het oude Rome vervolgens verviel en dat Constantinopel direct zijn plaats innam. Maar dat ging geleidelijk. In Twee steden legt Fik Meijer beide steden naast elkaar.
In Rome lieten de keizers het afweten en bezochten de stad niet meer; pausen sprongen in dat machtsvacuüm. Visigoten en Vandalen plunderden de stad. Het aantal inwoners liep terug. Tegelijkertijd werd de stad omgevormd tot het centrum van de christelijke wereld.
In de hoofdstukken over Constantinopel vertelt Meijer over de voorgeschiedenis en inrichting van de nieuwe stad. Over het Nika-oproer, dat in 532 bijna de hele stad in de as legde, en over de wederopbouw, met de Hagia Sophia als pronkstuk. En dan zijn er de pogingen om het Romeinse rijk in oude luister te herstellen en de desastreuze gevolgen van de pest. Het boek eindigt in het begin van de zevende eeuw, als de mediterrane wereld mede door de opkomst van de Arabieren een ander aanzicht krijgt.
waardering Fik is iemand die gemakkelijk verteld... Het boek leest, ondanks de enorme hoeveelheid jaartallen, namen van pausen, keizers, koningen, volken, steden, etc. toch vlot weg.
De rode draad is goed vast te houden.
Al snel na de dood van Petrus, zijn leidinggevenden in de kerk, met terugwerkende kracht tot paus 'opgewaardeerd'. Uit de geschiedenis blijkt dat het de meeste van hen ging om wereldlijke macht.
Opmerkelijk vond ik het gedeelte over de schatten uit de tempel te Jeruzalem, die als buit waren meegenomen in het jaar 70, uiteindelijk na omzwervingen (Rome, Noord-Afrika, Constantinopel) weer worden teruggebracht naar Jeruzalem in het jaar 533.
De relatie Rome en Constantinopel wordt uitgebreid beschreven en ook de uiteindelijke neergang van beide steden.
Beide steden hebben de tand des tijds niet (geheel) doorstaan, maar zijn heden ten dage nog steeds iconen uit het roemruchte verleden.
Fik heeft een gedeelte van dit verleden prachtig geschetst.

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 144:3-3
O HEERE! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het acht?