Als je niet durft te verdwalen, zul je nooit een nieuwe weg vinden

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
In een vroegere studie (Door middel van Christus) zagen wij uit menig voorbeeld, dat "dia" met de 2e naamval (Genitief) dikwijls betekent "door middel van". Wij voegen hier nog een paar gevallen bij, namelijk:
 • 2 Timotheus 2:2 "Hetgeen gij van mij gehoord hebt door middel van vele getuigen". De gewone vertaling geeft een geheel andere indruk.
 • 1 Thessalonicenzen 4:14 "God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem". Wij geven hier de Staten Vertaling weer. "In" is de vertaling van "dia".

Zullen wij dan schrijven "ontslapen door middel van Jezus"? Neen, dat gaat niet. Wat dan? Heeft "dia" hier een andere betekenis? Is misschien de zin niet goed vertaald? Laat ons eens terug gaan tot de geïnspireerde woorden: "God - de - rustenden - door middel van - de - Jezus - zal zijn brengende - samen - tot Hem". Wij kunnen dus gerust schrijven: "Zal God de rustenden, door middel van Jezus, met Hem brengen". Zo krijgt deze zin een geheel andere betekenis. Er is sprake van hen die in de dood rusten. Maar als de dood een vijand is, kan er dan gezegd worden dat zij "in Jezus rusten"? Men denkt natuurlijk aan v. 16 en 1 Korinthe 15:18. Wij zullen deze zaak echter hier niet veel verder onderzoeken. Alleen zullen wij nog dit opmerken:
In deze teksten is niet "Jezus", maar "Christus" gebruikt. Men kan niet "ontslapen" in Jezus. Dit is de persoon des Heeren. Het bepaalde lidwoord "de" vóór Jezus wijst daar mede op. Wel in Christus, dat is meer een titel. Zie vs. 16.
Feitelijk is de grondbetekenis van dia: "doorheen", zoals de diameter de cirkel doorheen gaat. Mattheus 1:22 kunnen wij dan ook lezen "gesproken is doorheen den Profeet". Het is de Heere Zelf die spreekt doorheen Zijn instrument. In vele gevallen is het minder gepast "doorheen" te schrijven en is "door middel van" beter. In andere gevallen is "doorheen" meer aan het overige aangepast, zo b.v. in:

 • Mattheus 12:1 "doorheen het gezaaide"
 • Mattheus 19:24 "doorheen het oog van een naald"
 • Lukas 5:19 "lieten hem: doorheen de tichelen neder"
 • Johannes 8:59 "gaande doorheen het midden van hen"
 • 1 Korinthe 3:15 "doch alzo als doorheen vuur"
 • 1 Korinthe 10:1 "allen doorheen de zee doorgegaan zijn"
 • 2 Korinthe 2:4 "want ik heb ulieden ... doorheen vele tranen geschreven"
 • Hebreeen 10:20 "doorheen het voorhangsel"

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

 • 26 11 2017
  samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Psalmen 145:3-3
Gimel. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.