Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet
Deze sectie bevat diverse bijbelstudies onderverdeeld in categorieen.
  • je kunt deze lezen op het scherm
  • door op het printer-icoontje te klikken kun je het artikel afdrukken
  • je kunt ook iemand anders attenderen op dit artikel door het rechtericoontje aan te klikken
"Wat de konkordantie leert" bestaat uit een reeks van 41 korte studies (33 studies over kernbegrippen en woorden en 8 studies over de Griekse voorzetsels) van S. van Mierlo, waarin hij aan de hand van de concordantie de juiste betekenis van Bijbelse woorden verklaart.
Uiteenlopende artikelen met name uit magazine Amen.
Een aanvulling op de categorie Bijbelse woorden (die is n.a.v. het boekje van S. van Mierlo).
Studies met betrekking tot de uitwerking van onze hemelse positie op ons dagelijks leven.
Een inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament met structuren en de kerntekst uit het magazine Amen.
Studies over de bijzondere bedieningen van Paulus.
Bijbelstudies over (het ontstaan van) de Gemeente het Lichaam van Christus. De bijzondere roeping die ons deel is geworden.
Een inleiding tot  een aantal boeken van het Oude Testament o.a. n.a.v. de studies van Stuart Allen en artikelen uit het magazine Amen.

Gods Woord is niet alleen leerstelling/theoretisch, maar heeft zijn invloed op ons persoonlijk leven en de praktische zaken in dit leven. 
Want het Woord kennen zonder de liefde kan nooit goed gaan.
 

Plicht zonder liefde maakt verdrietig.
Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt onverbiddelijk.
Gerechtigheid zonder liefde maakt hard.
Waarheid zonder liefde maakt kritisch.
Opvoeding zonder liefde maakt weerbarstig.
Verstand zonder liefde maakt geslepen.
Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig.
Orde zonder liefde maakt kleingeestig.
Kennis van zaken zonder liefde maakt hoogmoedig.
Macht zonder liefde maakt gewelddadig.
Eer zonder liefde maakt ijdel.
Bezit zonder liefde maakt gierig.
Geloof zonder liefde maakt fanatiek.
 
En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hebreeën 10:24

Ontdekkingen in de archeologie die nieuw licht werpen op de boodschap en geschiedenis in de Bijbel.
Een aantal artikelen die welwillend ter beschikking is gesteld door Stichting Israel en de Bijbel en Bijbelmagazine Amen.
Wie in de Bijbel onderzoekt hoe de geschapen wereld (Gr. ´kosmos´) in elkaar zit, zal spoedig ontdekken dat die er anders uitziet dan het seculiere of wetenschappelijke wereldbeeld, namelijk dat de aarde een planeet is (zoals er vele anderen zijn) die in één dag om haar eigen as draait en in één jaar een baan trekt om de zon.

Deel deze pagina via

Darwin

Darwin: een aanhanger van Johannes van Helmond?Johannes van Helmond leefde rond begin 1600 en schreef een recept voor het maken van muizen: als je oude lappen en graan in een vat stopt en wegzet op een zolder of in een schuur, dan zullen na verloop van tijd vanzelf muizen ontstaan. Het was een wetenschappelijk experiment en herhaalbaar met telkens hetzelfde resultaat. Ook vandaag de dag kan je hetzelfde experiment herhalen met nog steeds dezelfde resultaten.  Het was Louis Pasteur die drie eeuwen later, aan het einde van de 19e eeuw, aantoonde dat het spontaan ontstaan van muizen (en leven), onzin was... totdat de evolutietheorie de kop op stak, met haar bewering dat in een ver verleden spontaan leven ontstaan is uit een levensloze massa... Ik denk dat Darwin een aanhanger was van Johannes van Helmond ... ;) (overgenomen uit Bijbelvast onderwijs)                       

Even een vraag

Fake nieuws:

Volg ons via twitter @egkaleo

Agenda

  • 26 11 2017
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Filippenzen 4:4-4
Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.