Bewust onderwijzen we wat we weten, onbewust onderwijzen we wie we zijn
  • 22 02
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: Studies uit het Lukas-evangelie 20:00 tot 21:30
  • 25 02
    samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
  • 04 03
    samenkomst met Piet van der Lugt 10:00 tot 11:30
  • 11 03
    samenkomst met Hoite Slagter 10:00 tot 11:30
  • 22 02 - 11 03
  • 18 03 - 25 03
  • 01 04 - 19 04
  • 22 04 - 13 05
  • 17 05 - 03 06
  • 10 06 - 01 07
  • 08 07 - 08 07

Preken en Bijbelstudies


Loading Player...

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...

Vers van de dag

Mattheus 16:15-16
Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.